Hol járunk?
Nyereményjáték szabályzat

  1. A Gerecse Optika Kft. által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos). A Játékból ki vannak zárva a Szervező, Gerecse Optika Kft. dolgozói és közeli hozzátartozói.

1.1 A Játékban való részvételhez szükséges a Gerecse Optika Kft. által https://www.facebook.com/optika.gerecse/ oldalon posztolt játékfelhívás(ok)ra és közzétett játékkérdés(ek)re releváns válaszadás (továbbiakban: Pályázat).

  1. A Játékban való részvétel a jelen szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
  2. A Játék 2018. június 04-én (hétfő) 9:00 órakor indul, és 2018. június 15-én (péntek) 15:00 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje: a napi játék közzétételét követő nap 15:00 óráig.
  3. Egy Játékos bejegyzésenként több Pályázatot küldhet be, több kérdésre is válaszolhat, és a Játék helyes megfejtői közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékosokat. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

4.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

  1. A Játék nyereménye:
  • Napi játékoknál nyertesenként 1, azaz egy darab 1000 Ft értékű ajándékutalvány. Szervező összesen 10 db napi játékot indít, így 10 db napi nyertest sorsol ki a játék ideje alatt.
  • Az összes, azaz mind a 10 kérdésre helyesen válaszoló játékosok között a Szervező 1, azaz egy fődíjat sorsol ki. A fődíj egy Polaroid márkájú napszemüveg.

5.1. A nyeremény sorsolására számítógép segítségével kerül sor.

5.2 A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook posztok hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 1 napon belül.

5.3 Az ajándékokat a nyertes személyesen veheti át a Szervező üzlethelyiségében: 2800 Tatabánya, Vadász utca 66.

5.4 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

5.5 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

5.6 A nyeremény pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

5.7 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

  1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

Tatabánya, 2018.05.29.