RAJZPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI LEÍRÁS ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Rajzold vagy fesd le nekünk a húsvéti nyuszit vagy más húsvéti “szereplőt” szemüvegben vagy napszemüvegben és nyerd meg szüleidnek a 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt!
Várjuk alkotásodat 2021. április 5-ig a gerecseoptika@gmail.com e-mail címre!

PÁLYÁZAT LEÍRÁSA

 • Jpg vagy png formátumban várjuk a képet, minimum 640*480 px felbontásban (lehetőleg scannelve/vagy jó minőségű fotót küldve), névvel és kor megjelöléssel, valamint elérhetőséggel. A pályaműveket kérjük, az alábbiak szerint mentsd el és küldd el: pl. „Kiss Aranka 6 éves”.
 • A pályázat beküldésével egyidejűleg elismered, hogy az elkészített pályamű a te saját alkotásod, nem másoltad, és engedélyezed annak megjelenítését Facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/optika.gerecse/) és a Gerecse Optika üzleteiben.
 • Minden pályázatot közzéteszünk a Facebook oldalunkon.
 • Egy gyermek maximum 3 pályaművel indulhat.
 • A pályamű mellé mellékelni kell a jelentkezési lapot is.

Beküldési határidő: 2021. április 05.
Az eredményt a Facebook oldalunkon tesszük közzé.

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A rajzpályázat kiírója a Gerecse Optika Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Győri út 16. B. ép., adószám: 23822698-2-11).

 1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
  • A Pályázaton a 2021. évben harmadik (3.) életévüket betöltött, de tizenötödik (15.) életévüket be nem töltött gyermekek vehetnek részt, akik a jelen Szabályzat feltételeinek megfelelően a pályázatukat 2021. április 05-ig eljuttatják a Gerecse Optika Kft. számára személyesen vagy e-mailben.
  • A Pályázatnak nevezési díja nincs.
 1. A PÁLYAMUNKA
  • A pályázatra olyan munkákat várnak, amelyek kapcsolódnak a szemüvegviseléshez. A szemüveggel, látással kapcsolatosan bármit elfogadunk.
  • A Pályázat szabadon választott eszközzel készülhet.
  • Mellékelni kell a szülői nyilatkozatot a pályázaton való részvételhez. A hiányos adatokkal beküldött művek a pályázaton sajnos nem vehetnek részt.
  • A Pályázó a pályamunkája benyújtásával hozzájárul annak nyilvánosságra hozatalához, szavatolja, hogy az nem sérti harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát.
  • Egy Pályázó legfeljebb három művel pályázhat.
  • A tévesen értelmezett, továbbá a határidőn túl beérkezett pályamunkákat a Szervező a Pályázatból kizárja. A pályamunkák beküldésével a pályázó hozzájárul, hogy munkáját nevével és korával együtt nyilvánosságra hozza, Facebook oldalán közzé teszi.
  • A Szervező a jelen rendelkezésből eredő bármely jogvita esetén mindennemű felelősséget kizár. A pályázók által valótlan, hiányos, téves adatok megadásából eredően a Kiíró a pályázat lebonyolításában felelősséget nem vállal.
  • Leadási határidő: A pályaművek beküldési határideje: 2021. április 05.
 1. AZ ÉRTÉKELÉS ÉS DÍJAZÁS
 • Díjazásban részesül az a pályamű, amely egy három tagú független zsűri szerint a legkreatívabban, legszemléletesebben mutat be egy szemüveges húsvéti karaktert (nyúlat, csibét, tojást stb.). A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs. A díj egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány.
 • A díjak készpénzre nem válthatók!
 • A nyertest Szervező a Facebook oldalán teszi közzé.
 1. SZERZŐI JOGOK
  • A pályázó díjmentesen hozzájárul és lemond a pályamunkájával kapcsolatban minden szerzői jogáról és minden ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul, hogy a pályaműve nyilvánosságra hozatal jogát engedélyezi.
  • A pályázó szavatolja, hogy a pályamű saját alkotása, nem tartalmaz becsületsértő vagy jogszabályba ütköző elemet.
  • Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  • A pályázó a pályamunkája elküldésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen szabályzatot, azt feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a pályázó szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a pályázatban nem jogosult részt venni.
  • Egy pályázat csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a törvényes képviselő által kitöltött jelentkezési lap is megérkezik.